Krinkelkoppen.nl

De Osse Carnavalsmis

Tijdens het komende Carnaval zal er traditiegetrouw weer een Osse Carnavalsmis worden gehouden. Onder andere de Stadsprins, Grootmeester van de Krinkelkoppen en de Grootvorst van De Raauw Ossekar zullen weer aanwezig zijn. Het startpunt van de Jeugdoptocht van de SCVO is vanaf de kerk. De stoet vertrekt ná de mis vanaf het kerkplein van de H. Hart. Vanaf daar trekken de Hoogwaardigheidsbekleders met hun gevolg in optocht naar de stad, waar de officiële opening van het Openbaar Carnaval aansluitend zal plaats vinden. Redenen te over om de Carnavalsmis bij te wonen en nu alvast in uw agenda te noteren:

Waar:       Heilig Hartkerk - Kromstraat 107 Oss

Wanneer:    22 Februari 2020

Aanvang:    11:30 uur