Krinkelkoppen.nl

Agenda

De Osse Carnavalsmis
Zaterdag 02 Maart 2019, 11:30 - 12:30
Hits : 357

Tijdens het komende Carnaval zal er traditiegetrouw weer een Osse Carnavalsmis worden gehouden. Onder andere de Stadsprins en de Grootvorsten van de Krinkelkoppen en De Raauw Ossekar zullen weer aanwezig zijn. Het startpunt van de Jeugdoptocht van de SCVO is vanaf de kerk. De stoet vertrekt ná de mis vanaf het kerkplein van de H. Hart. Vanaf daar trekken de Hoogwaardigheidsbekleders met hun gevolg in optocht naar de stad, waar de officiële opening van het Openbaar Carnaval aansluitend zal plaats vinden. Redenen te over om de Carnavalsmis bij te wonen en nu alvast in uw agenda te noteren.

Locatie Heilig Hartkerk - Kromstraat 107, Oss