Krinkelkoppen.nl

Al een aantal jaren leefde binnen het bestuur en een aantal leden, de gedachte aan de vorming van een eigen blaaskapel. De promotor was Theo van der Steen, die toen ook voorzitter was van de Krinkelkoppen. Op een verjaardag bij Frans Valkenburg thuis werd over dit punt van gedachten gewisseld door Theo, Frans en enkele toekomstige kapelleden. Hierna kwam het onderwerp op de agenda van de jaarvergadering. Het voorstel werd met een meerderheid aan stemmen aangenomen!

 

Financieel zou het onderbouwd worden door een te houden rommelmarkt en de verkoop van certificaten ''vrienden van de kapel'', waarbij met name Jos de Best een grote rol speelde. De eerste stap was gezet; nu moesten er nog muzikanten aangetrokken worden. We wisten dat er onder de leden van de Krinkelkoppen enkele muzikanten zaten; deze werden door Theo van der Steen benaderd. Verder plaatsten we in het toenmalige ledenblad ''de krinkelkopper'' een artikeltje waarin muzikanten of leden die opgeleid wilde worden tot muzikant, gevraagd werden zich aan te melden. Het resultaat was verbluffend: 15 leden meldde zich aan! De uiteindelijke oprichtingsvergadering vond plaats op 27 mei 1980 in de Soos. Aanwezig waren Theo van der Steen, de aspirant kapelleden en de inmiddels als dirigent c.q leermeester benaderde Richard Swaans uit Schaijk. Richard Swaans vertelde daar dat, als iedereen zich voor 100% zou inzetten, hij kans zag de leden in 3 maanden tijd op te leiden, zodat ze met het 11-11 bal een enkele nummers konden spelen.

Een tweemanschap, Piet Balster en Theo Nelissen, nam de leiding van de kapel op zich. De firma Schenkelaars werd benaderd inzake aanschaf van de benodigde instrumenten. In een soort van wedstrijd met als motto ''verzin een naam voor onze blaaskapel'' kwam uiteindelijk de naam ‘Krinkelbloazers’ naar voren. Het enthousiasme was groot en het lukte. Met het 11-11 bal 1980 werden grootvorst, adjudant en de raad door onze eigen ''Krinkelbloazers'' naar binnen ‘gebloazen’. Een unicum voor Oss en omstreken, een carnavalsvereniging met een eigen blaaskapel. Heden ten dage hebben we nog steeds ons eigen kapel. Weliswaar is de bezetting in de loop der jaren een aantal malen gewijzigd, maar het enthousiasme bij de huidige leden is er zeer zeker niet minder om.

Groepsfoto02