Krinkelkoppen.nl

Tijdens de 55e Osse grootstedelijke optocht hebben de Krinkelkoppen de eerste plaats behaald in de categorie kleine wagens. Met het thema 'Mè un goei pilske in d'n hand, blusse de Krinkelkoppen elke brand!' trok de wagen door de Osse straten.

Alle wagenbouwers; Van harte gefeliciteerd!!

Bekijk de complete uitslag van de optocht op de website van de SCVO.

 

 

Opper Krinkelhas 2018

De Opper Krinkelhas 2018 kennen we dit jaar toe aan een vrijwilliger die zich al tientallen jaren actief inzet op verschillende fronten binnen het Osse Openbare Carnaval.

- Gestart in de Prinsengarde van de SCVO;
- Mede oprichter en bestuurslid van een Osse carnavalsclub;
- Fanatiek wagenbouwer;
- Mede organisator van diverse feestelijke Carnavals evenementen;
- Ook buiten de Carnavalswereld, bestuurlijk actief op vele vlakken;

Het Grootmeesterlijk college van PCV de Krinkelkoppen kent de Opper Krinkelhas 2018 toe aan:

Laura van Hinthum-Angenendt

- Mede oprichter en bestuurslid CV ’t Kennet;
- Jarenlang regisseur van OEPZ en drijvende kracht jaarlijks optredens van 't Kennet;
- Jarenlang meegebouwd aan prijswinnende Carnavalwagens;
- Mede organisator van diverse evenementen, zoals Klunen, FAQ de Carnavalskwis, Alaaf, Brulfestijn, Carnavalskanjers, feest zonder fratsen;
- Buiten de Carnavalswereld ook zeer actief, onder andere als bestuurslid Stichting Dans;
- Laura is zeer collegiaal naar andere Carnavalsverenigingen en Kapellen; ze is vaak echt een verbindende factor.

 

 

Start 5e deselfium Krinkelkoppen

(Deselfium = 11 carnavalsjaren ineen)

Met het afscheid van Grootvorstin Wilma dún Urste en adjudante Paula, sluiten wij ons 44e jaar af. We starten het 5e deselfium met een iets ander en toekomstbestendig Protocol. Dit houdt in dat De Krinkelkoppen niet meer voor gegaan worden door een prinselijk koppel, maar uiteraard wel Carnaval blijven vieren en we ieder seizoen zullen openen met ons 11/11 feest. De Krinkelkoppen zullen zich blijven presenteren middels onze kapel, De Krinkelbloazers, de raad en het bestuur. Dit alles jaarlijks onder begeleiding van een bestuurlijke grootmeester. De Krinkelkoppen zullen jaarlijks deel blijven nemen aan de Groot Stedelijke optocht, wordt de Stadsprins op carnavals maandag ontvangen in onze residentie en zullen we onze feesten en evenementen blijven organiseren.

De Krinkelkoppen is van oudsher een vereniging die alleen maar kan bestaan door de inzet van al onze vrijwilligers. Deze vrijwilligers vervullen vaak ook andere functies binnen bijvoorbeeld sportverenigingen, muziek, ouderenwerk etc. Ook binnen het Osse Carnaval zijn vele, onmisbare, vrijwilligers ieder seizoen weer in touw om feesten, optocht, boerenbruiloft, Carnavalsmis etc  georganiseerd te krijgen. Binnen onze vereniging kennen we de Opper Krinkelhas; dit is, sinds de oprichting (1973) de hoogste onderscheiding binnen PCV De Krinkelkoppen. Deze kennen we, elk jaar op ons 11-11 bal, toe aan één vrijwilliger die zich op meerdere fronten al jarenlang actief inzet voor het maatschappelijk belang in het algemeen en het Openbaar Carnaval in het bijzonder.

 

Tijdens de 54e Osse grootstedelijke optocht hebben de Krinkelkoppen de eerste plaats behaald in de categorie kleine wagens. Met het thema 'Kèkt ons al 44 joar tot de Max goan!' trok de wagen door de Osse straten.

Alle wagenbouwers; Van harte gefeliciteerd!!

Bekijk de complete uitslag van de optocht op de website van de SCVO.