Krinkelkoppen.nl

Zaterdag 9 januari is Theo van der Steen, medeoprichter, oud voorzitter, opperkrinkelhars en erelid van onze carnavalsvereniging de Krinkelkoppen, ons op 88 jarige leeftijd na een kort ziekbed ontvallen.

Theo stond aan de wieg van onze vereniging en samen met Rien Brocks, Jan van Venrooij en Cor van Balveren nam hij het initiatief om in december 1973 de Krinkelkoppen leven in te blazen. Het is uitgegroeid tot een vereniging die niet meer uit het Osse carnaval weg te denken is. Met het bouwen van  carnavalswagens kon Theo zich uitleven, creatief als hij was.
Vele jaren heeft Theo de kar dan ook getrokken, maar ook het oprichten van een kapel uit eigen verenigings  gelederen deed hem deugd. Samen met pastoor Goedhart en zijn eigen Door, werden begin jaren 80 de eerste stappen gezet voor het organiseren van de carnavalsmis in Oss.

Ook bij de Sichting Carnavalsviering Oss viel het op dat Theo een op en top carnavalsmens was en Theo zou dan ook 2 seizoenen lang (78/79 en 79/80) als stadsprins  de scepter zwaaien over het Osse carnaval. Na zijn uitstapje kwam hij weer terug naar de Krinkelkoppen waar hij ook weer 2 seizoenen (88/89 en 89/90) grootvorst zou zijn. Op de Osse pronkzittingen liet hij zich als tonproater gelden,
wie herinnerd zich zijn vertolking van Naris de Slijper niet. Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat Theo voor de Krinkelkoppen en het Osse  carnaval heeft gedaan, wij zullen hem erg missen.

Namens het bestuur zeg ik dan ook THEO…..bedankt voor alles wat je voor de Krinkelkoppen hebt gedaan.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.