Krinkelkoppen.nl

Afgelopen zondag 7 februari zijn de wagen en loopgroep als 4de geeindigd in de Osse grootstedelijke carnavalsoptocht.

Met het thema "Allemachtig prachtig, carnava in Rio is machtig!" werden 665 punten behaald.

 

Wij feliciteren onze conculega's CV de Hekkensluiters en CV 't Kennet met het behalen van hun eerste plaatsen.

De volledige uitslag van de optocht is te vinden op de website van de SCVO

 

De complete optocht vastgelegd door D-TV Oss:

 

Zaterdag 9 januari is Theo van der Steen, medeoprichter, oud voorzitter, opperkrinkelhars en erelid van onze carnavalsvereniging de Krinkelkoppen, ons op 88 jarige leeftijd na een kort ziekbed ontvallen.

Theo stond aan de wieg van onze vereniging en samen met Rien Brocks, Jan van Venrooij en Cor van Balveren nam hij het initiatief om in december 1973 de Krinkelkoppen leven in te blazen. Het is uitgegroeid tot een vereniging die niet meer uit het Osse carnaval weg te denken is. Met het bouwen van  carnavalswagens kon Theo zich uitleven, creatief als hij was.
Vele jaren heeft Theo de kar dan ook getrokken, maar ook het oprichten van een kapel uit eigen verenigings  gelederen deed hem deugd. Samen met pastoor Goedhart en zijn eigen Door, werden begin jaren 80 de eerste stappen gezet voor het organiseren van de carnavalsmis in Oss.

Ook bij de Sichting Carnavalsviering Oss viel het op dat Theo een op en top carnavalsmens was en Theo zou dan ook 2 seizoenen lang (78/79 en 79/80) als stadsprins  de scepter zwaaien over het Osse carnaval. Na zijn uitstapje kwam hij weer terug naar de Krinkelkoppen waar hij ook weer 2 seizoenen (88/89 en 89/90) grootvorst zou zijn. Op de Osse pronkzittingen liet hij zich als tonproater gelden,
wie herinnerd zich zijn vertolking van Naris de Slijper niet. Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat Theo voor de Krinkelkoppen en het Osse  carnaval heeft gedaan, wij zullen hem erg missen.

Namens het bestuur zeg ik dan ook THEO…..bedankt voor alles wat je voor de Krinkelkoppen hebt gedaan.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

 

 
 
 
 
 
 

Grootvorst Bart d’n Urste

Hallo, lk ben Bart Pennings. De Grootvorst van de Krinkelkoppen dit jaar en samen met mijn Adjudant Gerard gaan wij er een gezellig jaar van maken. Ons motto dit jaar is Kort en Krachtig en toch lang zat! lk ben geboren in Nistelrode en getogen in Heesch en woon er nog steeds, nu samen met mijn vriendin Melanie. Carnaval zit er bij mij al vanaf jongs af aan in. Als kleine jongen in de kinderoptocht mee lopen en nu proberen om elk jaar met een mooie wagen in de optocht te verschijnen. lk ben internationaal chauffeur, maar maak altijd tijd om in onze loods mee te bouwen aan de carnavalswagen.

 

Adjudant Gerard

lk ben Gerard Weijers getrouwd met Dorine Bergers wij hebben 3 kinderen. Geboren en opgegroeid in Beuningen een dorp tussen Maas en Waal. lk ben zoals ze zeggen eigenrijder op de vrachtwagen en beschouw mijn werk als hobby. In het Osse carnavalsleven ben ik bekend als Krinkelkop. Lid & woordvoerder van de Raad van Elluf, schatbewaarder, bestuurslid en ex Grootvorst. Dit jaar ben ik gevraagd om naast de Grootvorst Bart d'n Urste te staan als zijn Adjudant. Daar heb ik veel zin in en ben ik kei trots op.

 

Ons motto, Kort maar krachtig en toch lang zat. Samen met Grootvorst Bart d'n Urste, de Raad en de Kapel gaan we er een gezellig feest van maken en ervoor zorgen dat we allemaal op een goed carnaval terug kunnen kijken.

 

Tijdens de 4de halfvastenoptocht in Oss is PCV de Krinkelkoppen als 2de geëindigd in de categorie prinsenwagens. De wagen, loopgroep en het prinselijk paar trotseerde op zondag 15 maart de koude wind om 's avonds de bokaal voor de 2de prijs in ontvangst te nemen.

 

De uitslag van de gehele optocht is hier te vinden.

De wagen en loopgroep van PCV de Krinkelkoppen is tijdens de 51e Osse grootstedelijke optocht als vierde geeindigd in de categorie groep met wagen. De complete uitslag van de optocht is te vinden op de website van de SCVO.

Met de slogan: "Wij vieren het Carnavalsfeest met Aladdin en de Geest" beelden de wagen en de loopgroep het Disney-sprookje Aladdin uit.

 

De beelden die van de optocht zijn gemaakt door D-TV zijn hier terug te kijken. (Krinkelkoppen vanaf 68:00 minuten)

 

Foto's van de bouw zijn te vinden in ons wagenbouw-fotoboek.