Krinkelkoppen.nl

PCV de Krinkelkoppen stelt voor:

Grootvorstin Miranda d'n Urste en haar Adjudante Lian

Mijn naam is Miranda van Schayk en dit jaar ben ik Grootvorstin van de Krinkelkoppen. Samen met mijn Adjudante Lian van de Vondervoort gaan wij er een geweldig feest van maken!! Ik ben geboren en getogen in Oss dus een echte Ossekop en carnaval is me met de paplepel ingegeven. Vrij actief binnen onze vereniging vanaf dag 1 dat ik lid ben. Ben bestuurslid, rammel mee met onze kapel, plek en schilder elk jaar in onze bouwloods mee aan de wagen, zit in de commissie ter ere van ons naderende jubileum en verricht waar dan ook de nodige hand en spandiensten. Inmiddels al 25 jaar getrouwd met Geert van Schayk en samen hebben we 2 zonen, Ricardo en Angelo. Ik hoop samen met mijn Adjudante Lian, alle Krinkelkoppen en de rest van carnaval vierend Oss en omstreken er een super leuke carnaval van te maken.

Ik ben Lian van de Vondervoort, geboren in Kleidonk Maren-Kessel en woon in Knollenrijk! Getrouwd met Erik, samen 3 kinderen en hou wel van een feestje! Speel graag trompet met de Krinkelbloazers, organiseer met de commissie het jaarlijks Kerstfestijn en ik vind het een eer dat ik dit jaar ‘Adje’ mag zijn van grootvorstin Mirande d’n Urste! We gaan er met zijn allen een leuk jaar van maken!

Ons motto is: Leef alsof het je laatste dag is!!

Vandaag (dinsdag 1 november 2016) was de sloop van de Krinkelsoos aan de Oijenseweg. De Soos deed ongeveer 35 seizoenen carnaval (1975-2009) dienst als residentie van de Krinkelkoppen.

Als deze soos eens kon praten...

 

Afgelopen zondag 7 februari zijn de wagen en loopgroep als 4de geeindigd in de Osse grootstedelijke carnavalsoptocht.

Met het thema "Allemachtig prachtig, carnava in Rio is machtig!" werden 665 punten behaald.

 

Wij feliciteren onze conculega's CV de Hekkensluiters en CV 't Kennet met het behalen van hun eerste plaatsen.

De volledige uitslag van de optocht is te vinden op de website van de SCVO

 

De complete optocht vastgelegd door D-TV Oss:

 

Zaterdag 9 januari is Theo van der Steen, medeoprichter, oud voorzitter, opperkrinkelhars en erelid van onze carnavalsvereniging de Krinkelkoppen, ons op 88 jarige leeftijd na een kort ziekbed ontvallen.

Theo stond aan de wieg van onze vereniging en samen met Rien Brocks, Jan van Venrooij en Cor van Balveren nam hij het initiatief om in december 1973 de Krinkelkoppen leven in te blazen. Het is uitgegroeid tot een vereniging die niet meer uit het Osse carnaval weg te denken is. Met het bouwen van  carnavalswagens kon Theo zich uitleven, creatief als hij was.
Vele jaren heeft Theo de kar dan ook getrokken, maar ook het oprichten van een kapel uit eigen verenigings  gelederen deed hem deugd. Samen met pastoor Goedhart en zijn eigen Door, werden begin jaren 80 de eerste stappen gezet voor het organiseren van de carnavalsmis in Oss.

Ook bij de Sichting Carnavalsviering Oss viel het op dat Theo een op en top carnavalsmens was en Theo zou dan ook 2 seizoenen lang (78/79 en 79/80) als stadsprins  de scepter zwaaien over het Osse carnaval. Na zijn uitstapje kwam hij weer terug naar de Krinkelkoppen waar hij ook weer 2 seizoenen (88/89 en 89/90) grootvorst zou zijn. Op de Osse pronkzittingen liet hij zich als tonproater gelden,
wie herinnerd zich zijn vertolking van Naris de Slijper niet. Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat Theo voor de Krinkelkoppen en het Osse  carnaval heeft gedaan, wij zullen hem erg missen.

Namens het bestuur zeg ik dan ook THEO…..bedankt voor alles wat je voor de Krinkelkoppen hebt gedaan.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

 

 
 
 
 
 
 

Grootvorst Bart d’n Urste

Hallo, lk ben Bart Pennings. De Grootvorst van de Krinkelkoppen dit jaar en samen met mijn Adjudant Gerard gaan wij er een gezellig jaar van maken. Ons motto dit jaar is Kort en Krachtig en toch lang zat! lk ben geboren in Nistelrode en getogen in Heesch en woon er nog steeds, nu samen met mijn vriendin Melanie. Carnaval zit er bij mij al vanaf jongs af aan in. Als kleine jongen in de kinderoptocht mee lopen en nu proberen om elk jaar met een mooie wagen in de optocht te verschijnen. lk ben internationaal chauffeur, maar maak altijd tijd om in onze loods mee te bouwen aan de carnavalswagen.

 

Adjudant Gerard

lk ben Gerard Weijers getrouwd met Dorine Bergers wij hebben 3 kinderen. Geboren en opgegroeid in Beuningen een dorp tussen Maas en Waal. lk ben zoals ze zeggen eigenrijder op de vrachtwagen en beschouw mijn werk als hobby. In het Osse carnavalsleven ben ik bekend als Krinkelkop. Lid & woordvoerder van de Raad van Elluf, schatbewaarder, bestuurslid en ex Grootvorst. Dit jaar ben ik gevraagd om naast de Grootvorst Bart d'n Urste te staan als zijn Adjudant. Daar heb ik veel zin in en ben ik kei trots op.

 

Ons motto, Kort maar krachtig en toch lang zat. Samen met Grootvorst Bart d'n Urste, de Raad en de Kapel gaan we er een gezellig feest van maken en ervoor zorgen dat we allemaal op een goed carnaval terug kunnen kijken.