Krinkelkoppen.nl

Het ziekenbezoek

De Krinkelkoppen hebben ook altijd voor de bejaarden, gehandicapte, en langdurig zieken in de Krinkelhoek tijd gemaakt. Jaren lang zijn er carnavals middagen en/of avonden verzorgt door de Krinkelkoppen in samenwerking met de ConcillieBoys en het verzorgend personeel van Vita Nova en Sonnevanck. Ook de gehandicapten die al jaren een carnavalsmiddag in de Soos hebben worden door onze grootvorst, adjudant, raad van elluf en kapel bezocht om samen een feestje te bouwen.

Maar één van de activiteiten die boven dit alles uit stijgt is toch wel het jaarlijkse ziekenbezoek wat plaats vindt omstreeks de carnaval. Dit houdt in dat we elk jaar met grootvorst, adjudant, oud grootvorsten en adjudanten en de raad van elluf een veertigtal langdurig zieken uit de wijk opzoeken en deze verblijden met een fruitschaaltje. We zijn dan in totaal met zo’n vierentwintig personen verdeeld in 6 groepen een hele voormiddag op pad. Er wordt overal een gezellig praatje over vroeger gemaakt en natuurlijk hoort daar een bakske koffie en af en toe een pilske bij. Dit is dan ook één van de mooiste en dankbaarste dagen die je met de carnaval meemaakt, natuurlijk kom je af en toe ook op plaatsen waar je met beide benen weer op de grond gezet wordt en je weer ziet dat het leven niet altijd één groot feest is. Maar het is en blijft een activiteit van onze vereniging waar we altijd met een goed gevoel op terug kunnen kijken, en gezien de reacties is dit wederzijds.

We hopen dit als vereniging dan ook nog lang voort te kunnen zetten.