Over ons

Prinselijke Carnavalsvereniging de Krinkelkoppen is een van de grootste carnavalsverenigingen van Oss. De Krinkelkoppen zijn opgericht op 26 december 1973. In Oss staan de Krinkelkoppen bekend om hun eigen gezicht. Gemoedelijk, sociaal en begaan met openbaar carnaval. PCV De Krinkelkoppen is ook de enige carnavalsvereniging in Oss, met een eigen blaaskapel; De Krinkelbloazers.


Elk jaar tijdens de optocht neemt de vereniging deel aan de stedelijke carnavalsoptocht met een grote praalwagen, een loopgroep en natuurlijk de Krinkelbloazers.


Ook vele andere activiteiten worden door de vereniging georganiseerd zoals het ziekenbezoek in de week voor carnaval, De Carnavalsmis en diverse activiteiten rond de carnavalsdagen.

Raad van Elluf

De raad van Elluf is sinds het begin het linkerhandje van de prins geweest. Waar de gevederde hoogheid was, daar was de Raad van Elluf. De heren van de raad werden dan ook opgezadeld met de meeste klusjes, zoals zorgen dat de adjudant het bier ging halen bij de diverse bezoeken die we aflegden.


Maar, alle gekheid op een stokje, er werd en word nogal wat van je verwacht als je raadslid wilt worden. In de eerste jaren werd je, als je opgegeven had om ingelijfd te willen worden, bezocht door de voorzitter. Met name de jongere garde (nu een stelletje oude......) kreeg dan het imposante postuur van Thé van de Steen over de vloer en werden onder toeziend oog van de ouders gevraagd of ze in de gaten hadden welke rechten en plichten ze zouden hebben als raadslid. Meestal zijn er, zoals altijd, meer plichten dan rechten, maar het plezier waarmee je in een hechte groep als de Raad te maken had en hebt maakt een heleboel goed. Zelfs de raadsvergadering, waar toch ook wel eens een stevige discussie werd gevoerd, wordt steevast afgesloten met een pilsje en de nodige sterke verhalen. De kleding van de raad is door de jaren heen ook nogal gewijzigd. In de eerste jaren hadden we een paarse cape, een steek die op zijn napoleons op onze hoofden stond, een witte blouse met een paarse strik, zwarte spencer, zwarte broek, zwarte schoenen en zwarte sokken. Dit tenue was, als we uitrukten en binnen waren bij bevriende verenigingen, warm zoniet heet te noemen. We stonden gedurende de avond weg te drijven. Na een bepaalde tijd vonden we het genoeg en zochten naar een alternatief wat het opgedwongen karakter van de vereniging weerspiegelde. Dit vonden we in onze kiel, pet en sjaal. De zwarte broek en schoenen bleven, maar het gemak van de kiel was een ware opluchting. Gedurende de daaropvolgende jaren zijn we van grijs gestreept naar de huidige kiel gegaan die de logo kleuren, rood, groen, geel en zwart in zich heeft. Als we hiermee op stap gaan kunnen de mensen ons altijd vinden doordat deze kleurcombinatie bijna niet te omzeilen is.

De Krinkelbloazers

Al een aantal jaren leefde binnen het bestuur en een aantal leden, de gedachte aan de vorming van een eigen blaaskapel. De promotor was Theo van der Steen, die toen ook voorzitter was van de Krinkelkoppen. Op een verjaardag bij Frans Valkenburg thuis werd over dit punt van gedachten gewisseld door Theo, Frans en enkele toekomstige kapelleden. Hierna kwam het onderwerp op de agenda van de jaarvergadering. Het voorstel werd met een meerderheid aan stemmen aangenomen!


Financieel zou het onderbouwd worden door een te houden rommelmarkt en de verkoop van certificaten "vrienden van de kapel", waarbij met name Jos de Best een grote rol speelde. De eerste stap was gezet; nu moesten er nog muzikanten aangetrokken worden. We wisten dat er onder de leden van de Krinkelkoppen enkele muzikanten zaten; deze werden door Theo van der Steen benaderd. Verder plaatsten we in het toenmalige ledenblad "de krinkelkopper" een artikeltje waarin muzikanten of leden die opgeleid wilde worden tot muzikant, gevraagd werden zich aan te melden. Het resultaat was verbluffend: 15 leden meldde zich aan! De uiteindelijke oprichtingsvergadering vond plaats op 27 mei 1980 in de Soos. Aanwezig waren Theo van der Steen, de aspirant kapelleden en de inmiddels als dirigent c.q leermeester benaderde Richard Swaans uit Schaijk. Richard Swaans vertelde daar dat, als iedereen zich voor 100% zou inzetten, hij kans zag de leden in 3 maanden tijd op te leiden, zodat ze met het 11-11 bal een enkele nummers konden spelen.Een tweemanschap, Piet Balster en Theo Nelissen, nam de leiding van de kapel op zich. De firma Schenkelaars werd benaderd inzake aanschaf van de benodigde instrumenten. In een soort van wedstrijd met als motto "verzin een naam voor onze blaaskapel" kwam uiteindelijk de naam ‘Krinkelbloazers’ naar voren. Het enthousiasme was groot en het lukte. Met het 11-11 bal 1980 werden grootvorst, adjudant en de raad door onze eigen "Krinkelbloazers" naar binnen ‘gebloazen’. Een unicum voor Oss en omstreken, een carnavalsvereniging met een eigen blaaskapel. Heden ten dage hebben we nog steeds ons eigen kapel. Weliswaar is de bezetting in de loop der jaren een aantal malen gewijzigd, maar het enthousiasme bij de huidige leden is er zeer zeker niet minder om.